דניאל מורגנשטרן

ביום שני, 12 באוגוסט 2019, התקיים ב 6 אזורים כפריים בסין שלב הסיום של סמינר בינלאומי של האו”ם לחדשנות כפרית, בשם “2019 UN-Habitat
International Rural Enabling Innovation Fest”, במסגרת UN-Habitat וכחלק מפרויקט TRANS-Urban EU-China במחוזות Wuhan ו-Ezhou . הפרויקט התקיים בחסות ובמימון הקהילה האירופית, בשיתוף פעולה של האוניברסיטה הנורבגית למדע וטכנולוגיה NTNU. כל אחד מהצוותים המעורבים הורכב מסטודנטים סינים ונורבגים לאדריכלות, תכנון ערים, תיירות, חקלאות, מדעי הרוח ואומנות, בהנחיית מרצים – מדריכים מנורבגיה ואוניברסיטאות עילית בסין, אשר שהו במשך קרוב לשבועיים בעיירה ובכפרים נשוא הפרויקט, למדו את נתוני הרקע, ההיסטוריה, התרבות, צורות המגורים, אופן הארגון של ענפי הכלכלה והייצור החקלאי.

הפרויקט הציב רף ערכי גבוה של שימור המורשת, טיפוח התרבות, קיימות אקולוגית כפרית, שיפור רמת הדיור וההיגיינה, העלאת רמת החיים ע”י שילוב תעשייה ותיירות סביבתית חקלאית – כל זאת תוך התחדשות כפרית של המרחב.

לאחר שלמדו את השטח, עיבדו צוותי הסקר את החומר והגיעו לשלב הסיכום וההצגה של מסקנותיהם ושל תוכנית העתיד שטוו בעזרת מנחים אקדמיים. עמיתי ד”ר צבי ויינשטיין והח”מ צורפנו לצוות השופטים, באמצעות האינטרנט ורשת הסקייפ. רצה הגורל ושנינו בעלי ניסיון עשיר מהעבר המקצועי הרחוק שלנו בתכנון חקלאי במרחב הכפרי, במיוחד בתחום מפעלים אזוריים למיכון ולעיבוד תוצרת חקלאית, לפיתוח קהילות כפריות, ולשילוב תיירות כפרית ואקו-תוריזם לשיפור כלכלת המרחב הכפרי. הדינמיקה של תהליך השיפוט ומתן המשוב על התכניות נתנה תחושה ברורה שהערותינו והצעותינו תרמו לשיפור משמעותי של איכות התוצר של צוותי התכנון שעמלו על הפרויקט. הרגשנו סיפוק רב מהיכולת לתרום מהידע הישראלי לתכנון המרחבים הכפריים בסין, לעתיד לבוא.

דניאל מורגנשטרן – יועץ סביבתי ומתכנן אורבני,
חבר מייסד במכון הישראלי לערים חכמות

Categories

Recent Posts

Recent Tweets