ד”ר עדנה פשר ורחלי פשר אייקנאר, עו”ד

ספטמבר 2019

מזה יותר משנה שאנחנו עוסקים בעיריית גבעתיים, בפרויקט חדשני ויחיד במינו בארץ וככל הידוע לנו גם בעולם. הפרויקט עוסק במיפוי, בהגנה ובשימוש בידע ובקניין הרוחני שנוצר ושנאגר בעירייה, לרווחת העיר, עובדיה ותושביה. פרויקט מסוג זה אמור לאפשר מיצוי של נכסי הקניין הרוחני באמצעות מכירה שלהם ו/או באמצעות פרסום העירייה ברבים כעיר חכמה, שבה יש חדשנות והתחדשות. בנוסף, הפרויקט אמור לאפשר לכל אחד מעובדי העירייה- בכירים ובכירים פחות, להינות מפרי עמלם- לשתף את שאר העובדים בידע שאגרו, בכלי עבודה שיצרו ועוד- תוך קבלת קרדיט על כך משאר העובדים ומהממונים עליהם ואף מציבור התושבים- באמצעות פרסומים של העירייה.

הפרויקט שלנו החל בשלב א’- שבו ראיינו אנשי צוות במנהל החינוך של גבעתיים, מיפינו ידע מקורי בר הגנה כקניין רוחני, והגשנו על כך דיווח לעוסקים בדבר בעירייה, שכלל המלצות על אופן הטיפול המומלץ בידע על מנת להפכו לקניין רוחני לרווחת העירייה, ובדיה ותושביה. עתה אנו בשלב ב’ של הפרויקט. ביחד עם מספר עובדים ומנהלי מחלקות, בחרנו תכנים מקוריים וייחודיים לכל מחלקה[רובן במנהל החינוך וחלקם מהמחלקה העוסקת בשוויון מגדרי]. ביחד עמם בחנו את כל התכנים לוודא כי הם מקוריים. הכנו אותם לפרסום עם מסגרות ומסמכים נלווים- המצהירים על זכויות היוצרים שבהם, והוספנו על פי הצורך דברי הסבר לאופן השימוש של הגולשים בעמוד ייחודי זה.

עתה, אנחנו בשלים להתחיל בבניית העמוד הייחודי הזה לקניין הרוחני של העירייה- בניהול מחלקת ה-IT שבה, שבו יוצגו תכנים אילו- ובעתיד – אנו מקווים- אף תכנים אחרים ממחלקות אחרות בעירייה שיבקשו לשתף באתר קניין רוחני שנוצר אצלן. אנחנו מקוות לסיים את הפרויקט בהקדם ובהצלחה- על מנת שנוכל להציגו גם בפני ערים אחרות בארץ ובחו”ל ועל מנת שנוכל גם להציג את עיריית גבעתיים בעיר גבעתיים- כחלוצה וכמובילה בחדשנות עירונית.

What is a really smart city?

תמונה של ישיבת ההתנעה של שלב ב’ לפרוייקט בעיריית גבעתיים.  מימין לשמאל: אסף אדרי,עדנה פשר,רחלי פשר אייקנאר,דניאלה גז, אירית אהרונסון, ריקי שומן, יוני רובינשטיין, טל גזית, אלכס רבין

Categories

Recent Posts

Recent Tweets