Articles

Home/Articles
Articles2019-09-27T11:19:10+03:00

ראיון עם דניאל מורגנשטרן – החשיבות של תשתיות חכמות לקיום חיים טובים בעיר

By |March 9th, 2021|

רחל פשר-אייקנאר מראיינת את דניאל מורגנשטרן, מומחה במכון הישראלי לערים חכמות, על החשיבות של סביבה נקייה, מטופלת, מבוקרת בעיר חכמה. [...]

Go to Top